Аберация

Структурно изменение иа хромозомите, станало в резултат от разкъсването им, по­следвано от свързване на разделените краища в нови съчетания. Подобни аномалии при хромозомите възникват в резултат от въздействието на силни мутагенни фактори, както и спонтанно при липсата на каквито и да било неблагоприятни условия иа средата.

Аберацията, както и генната мутация, може да предизвика летален ефект, многобройни вродени уродства и наследствени заболявания.

Рейтинг:

Отзиви

Коментирай
loading...