🐶 🐱 Промоция 🐱🐶 Български легла за домашни любимци - 100% Ранфорс
Назад до Речник

Алелотип

Представлява съвкупност от алелите или гените, присъщи на дадена популация.

Алелотипът съответства на термина "генотип", но приложен не към отделен индивид, а към цяла популация. Характеризира генетичната структура на популацията, която може да се оцени с относителната честота на алелите на всеки ген.

Алелотипът на популацията може да се установи само за тези признаци, чийто тип на унаследяване е известен.

В животновъдствотo към тези признаци се отнасят кръвните групи, типовете белтъци и ензими, които се обединяват с термина "генетични маркери". Изменения в алелотипа на популацията се причиняват от мутации, отбор, дрейф на гени и миграция.

Рейтинг:
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

Коментирай
loading...