Назад до Речник

Асортативно съешаване

Нарича се още "Насочено съешаване". Това е съешаване на животни в зависимост от тяхното фенотипно сходство или различие, т.е. според степента на развитие на даден признак.

При положително асортативно съешаване животните имат фенотипно сходство. По своя ефект асортативното съешаване се приближава до родственото кръстосване по отношение на някои гени.

Същевременно при положителното асортативно съешаване възниква корелация между фенотипните стойности на кръстосваните животни, което намалява изменчивостта между тях.

Отрицателното асортативно съешаване се характеризира с кръстосването на фенотипно различни животни, което повишава хетерозиготността на потомството. Асортативното съешаване е аналогично на понятието еднороден и разнороден подбор.

Рейтинг:
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

Коментирай
loading...