Назад до Речник

Аутбридинг

Това е кръстосване на неродствени помежду си животни. Противоположност на аутбридинга е инбридингът.

Аутбридингът повишава хетерозиготността в потомството, обединява в хибридите алели, които съществуват разделено в родителите.

Вредните рецесивни гени, които се проявяват при родителите в хомозиготно състояние, при аутбридинга се потискат поради хетерозиготността на потомството.

Аутбридингът се използва в селекцията за обединяване на ценни качества на различни линии и породи и за потискане на депресията, предизвикана от инбридинга.

Рейтинг:
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

Коментирай
loading...