Назад до Речник

Балова оценка

Оценка на животното и на него­вите признаци, изразена в балове. За всеки признак е определен максимално възможен бал. Животното се оценява по сумата от баловете на всеки признак, която не надхвърля 100. В съответствие с получения резултат животните се разпределят по класове: елит рекорд, елит, първи и втори. Баловата оценка може да се разглежда като една от формите на селекционен индекс.

Рейтинг:
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

Коментирай
loading...