Назад до Речник

Близнаци

Поява на няколко, най - често два, плода при едно раждане при едноплодни домашни животни (говеда, кон). Различават се два типа близнаци:

  • Монозиготни (еднояйчни или идентични) - възникват от разделянето на два бластомера на една оплодена яйцеклетка
  • Дизиготни (двуяйчни или неидентични) - получават се от оплождането на две различни яйцеклетки

Монозиготните близнаци са винаги от един пол, а дизиготните може да бъдат както еднополови, така и разнополови. Честотата на поява на близнаци зависи от генетични фактори - порода, генотип на родителите и условия на средата.

Проблемът за близненето има особено голямо значение в животновъдството за месо. Монозиготните близнаци се използват в научни изследвания за:

- изучаване на влиянието на определени фактори от околната среда

- изследване на взаимодействието между генотипа и средата

- установяване на относителната част на генотипната изменчивост и на промените в средата в общата изменчивост на признака (унаследяването)

Средната честота на близнаците в популациите говеда е около 2.6 %, като варира според породата до 11 %.

Рейтинг:

Отзиви

Коментирай
loading...