🐶 🐱 Промоция 🐱🐶 ЛАКОМСТВА ЗА КУЧЕТА
Назад до Речник

Ефект при положението

Изменение в действието на гена, който е изменил положението си в хромозомата в резултат от хромозомно структурно изменение - транслокация или инверсия.

Ефектът на положението се отразява върху фенотипната изява на признака. Ефектът на положението може да бъде от доминантен, рецесивен и летален тип, да предизвиква изменения в количествен признак или да действа като модификатор на доминантността и пенетрантността на други гени. Пример за такъв ефект е транслокацията 1/29 хромозоми*.

*Примерът с транслокация 1/29 не е сполучлив. Няма данни за фенотипен ефект на транслокацията. Снижаването на плодовитостта е резултат от смущение в гаметогенезата на хетерозиготните по транслокацията животни.

Рейтинг:
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

Коментирай
loading...