Назад до Речник

Ефективна големина на популацията

Броят индивиди, който съответства на хипотетичната (ефективната) популация, състояща се от равен брой мъжки и женски индивиди. Определя се главно от по - малобройния пол и от големината на реалната популация.

Ефективната големина на популацията показва степента на нарастване на хомозиготността в едно поколение, което е много важно при планирането на подбор за интензивно използване на мъжките животни при изкуствено осеменяване.

Рейтинг:
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

Коментирай
loading...