Назад до Речник

Ембриология

Наука за образуването и разви­тието на зародиша. Ембриологията на животните изучава предзародишното развитие (сперматогенезата и овогенезата), оплождането, ембриогенезата и следродилния период.

Знанията, които дава ембрио­логията, се прилагат в животновъдството за пови­шаване на плодовитостта, жизнеспособността и про­дуктивността чрез въздействие върху ембрионално­то развитие през ембрионалния и постембрионалния период.

Голямо внимание се отделя на профилакти­ката срещу ембрионалната стерилност, която може да възникне на генетична основа. Синтезът от ем­бриология, цитология, генетика и други науки са довели до възникването на по - широка наука - био­логия на развитието, или онтогенетика.

Рейтинг:
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

Коментирай
loading...