Назад до Речник

Еволюция

Представлява процес на историческо развитие на организмите върху основата на наследствена изменчивост, борба за съществуване и отбор. Еволюцията води към приспособяване на организмите към условията на средата, към изменения в генетичната структура на популациите, към отмиране и образуване на видове.

В процеса на еволюцията в потомството се появяват признаци, които не са характерни за прародителите. Еволюционният процес е изяснен от дарвиновото учение за естествения отбор.

Еволюцията, обусловена от естествения отбор, се състои в това, че индивиди с определен генотип и фенотип оставят по - голямо потомство от индивиди от друг тип и по такъв начин внасят относително по - голям дял гени в генофонда на следващото поколение.

Така еволюцията може да се разглежда като резултат от нарушаването на генотипното равновесие, предизвикано главно от отбора и мутациите.

Рейтинг:
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

Коментирай
loading...