Назад до Речник

Ген

Представлява елементарна наследствена единица, която е част от дезоксирибонуклеинова киселина (ДНК). Генът притежава определена биохимична функция, формира и изменя признаците.

Главната функция на гена е да програмира синтезата на ензимите и на другите белтъци. Наследствената определеност на признака се обуславя от ефекта на един или на много гени.

В по - обща формулировка може да се каже, че генът е участък от ДНК, който контролира определен биохимичен процес при формирането на генотипа на индивида.

Рейтинг:
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

Коментирай
loading...