Назад до Речник

Генетичен параметър

Това е показател, който характеризира генетичната структура на популацията и показва ефективността на масовата селекция.

За моногенните признаци основен генетичен параметър е честотата на гените. В зависимост от честотата на отделните гени в популацията се създава определено съотношение между генотиповете и фенотиповете.

За полигенните признаци генетични параметри са коефициентите на унаследяване, повторяемост и корелация. Генетичните параметри се използват при селекцията на животните.

Рейтинг:
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

Коментирай
loading...