Назад до Речник

Генотипна варианса

Това е показател за наследствената изменчивост, който включва адитивен, доминантен и епистатичен компонент. За повечето от стопански полезните признаци генотипната варианса се основава на адитивният компонент, който обуславя ефективността на селекцията. В Общата изменчивост на признака вариансата отразява неговата наследствена обусловеност.

Рейтинг:
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

Коментирай
loading...