Назад до Речник

Инбредна депресия

Израждане, намаляване на продуктивността и жизнеспособността на животните в резултат от инбридинг. Противоположност на инбредната депресия е хетерозисът.

Инбредната депресия се отразява най - силно върху признаците с ниска унаследяемост и върху признаците, които определят приспособеността на животните: плодовитост, жизнеспособност и способност за адаптация.

При нея се намалява устойчивостта на заболявания и на фона на повишената хомозиготност се появяват нежелани рецесивни алели. В животновъдството степента на инбредната депресия може да бъде различна при отделни линии на една порода.

Рейтинг:

Отзиви

Коментирай
loading...