Назад до Речник

Инверсия

Изменение на положението на сегмент от хромозомата, което се придружава от обръщането му на 180°. Ако хомоложните хромозоми са хетерозиготни по инверсия в резултат от кросинговъра възникват фрагменти с две центромери или лишени от центромери, което води към нежизнеспособни гамети.

Хетерозиготността на производителите по инверсия намалява оплодителната способност на сперматозоидите и общата плодовитост. Броят на гените в генома обаче се запазва, поради което инверсията не влияе върху фенотипа на организма както в хомозиготно, така и в хетерозиготно състояние.

Рейтинг:

Отзиви

Коментирай
loading...