🐶 🐱 Промоция 🐱🐶 ЛАКОМСТВА ЗА КУЧЕТА
Назад до Речник

Варианса (дисперсия)

Представлява квадрат на стандартното отклонение (б2)*. Общата или фенотипната варианса се състои от генетичната и вариансата на средата. Генетичната включва компонентите адитивна, доминантна и епистатична варианса.

За селекцията главно значение има адитивната варианса, която определя степента на генетично сходство между родствени животни и реакцията (отговора) на популацията на отбор по количествен признак. Адитивната варианса е основа за определяне на унаследяването на признака и на общата племенна ценност на животните.

*Вариансата е средната стойност на сумата от квадратите на отклоненията на всеки вариант от X (ms). Стандартното отклонение е производно от тази величина, затова не е правилно с него да се обяснява същността на вариансата.

Рейтинг:
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

Коментирай
loading...