🐶 🐱 Промоция 🐱🐶 ЛАКОМСТВА ЗА КУЧЕТА
Назад до Речник

Вътрекласова корелация

Корелация между показателите на даден признак в група животни. Използва се за определяне на генетичните параметри. При повторни измервания на признака вътрекласовата корелация съответства на повторяемостта.

В генетиката и селекцията на животните се използва за изява на сходството на сибсите и полусибсите по един или друг признак. Вътрекласовата корелация трябва да се отличава от междукласовата, например корелацията майка - дъщеря или баща - син.

За определяне на унаследяването на признака показателят за вътрекласова корелация се умножава с коефициента на генетичното сходство.

Рейтинг:
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

Коментирай
loading...