Аборигенна порода

Местна порода селскосто­пански животни, характерна за дадена област или страна. В резултат от продължително развъждане в определена местност животните от аборигенната порода са добре приспособени към нейните клима­тични и стопански условия и притежават редица особености.

Например якутските домашни животни са добре приспособени към суровия климат и местни­те фуражи на Крайния север. Отличават се с добра способност за угояване, висока масленост на мля­кото и устойчивост на някои болести.

Много аборигении породи се характеризират с уникален генофонд, който може да бъде ефективно използван в селекционната работа.

Рейтинг:

Отзиви

Коментирай
loading...