Назад до Речник

Алгоритъм

Описание на последователност от действия за решаване на конкретна задача. Това е едно от основните понятия (категории) в математиката.

При изследванията в животновъдството алгоритъмът в повечето случаи описва начина, последователността и формулите, необходими за получаването на често използваните биометрични показатели, като изчисляването на средното аритметично и средното квадратно отклонение, определянето на коефициентите на унаследяване и повторяемост и др.

Рейтинг:

Отзиви

Коментирай
loading...