Назад до Речник

Вируси

Това са неклетъчни форми на живот, способни да се репродуцират само след проникването си в жива клетка (инфекция). От биологична гледна точка те са облигатни вътреклетъчни паразити, които не притежават собствен синтетичен и енергогенезиращ апарат, но имат собствен геном, благодарение на което са способни за възпроизвеждане и мутации.

Вирусите са съставени от нуклеинови киселини и белтъци. По - сложните вируси съдържат редица ензими. Нуклеиновите киселини на вируса са носители на неговите наследствени свойства, а белтъците от вътрешната и външната обвивка определят видовата специфичност на вируса и предизвикват образуване на антитела в организма на гостоприемника.

Процесите, свързани с размножаването на вирусите, най - често увреждат и унищожават клетката на гостоприемника. Размножаването на патогенните вируси в поразения организъм на гостоприемника довежда до възникване на болестно състояние. При селскостопанските животни вирусите причиняват Шап, Чума, Бяс и др.

Рейтинг:
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

Коментирай
loading...