Назад до Речник

Доминантен ген

Това е ген, който маскира изявата на своя алел. При кръстосването доминантният ген определя фенотипа на хибридното животно.

В редица случаи отклоненията между двата алела на гена са постоянни и не се нарушават при изменение на условията на външната и генотипната среда, т.е. в каквито и съчетания с алели от други гени да се среща такава алелна двойка, в хетерозиготно състояние от двата алела доминантен ще се окаже един и същ алел.

Известни са и редица гени, при които отношенията между алелите са непостоянни и може да се изменят до противоположни под влиянието на други неалелни гени.

При структурните изменения на хромозомите пренасянето на доминантни гени може да доведе до промяна в тяхната проява; степента на проявата им зависи от външните условия, както и от действието на модифициращи гени.

Рейтинг:
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

Коментирай
loading...