Назад до Речник

Генетично-автоматични процеси

Това са изменения в честотата на гените, предизвикани от случайни причини. Може да се наблюдават в малките популации и при малък брой разплодници. Генетично-автоматичните процеси са ненасочени и може да доведат до повишаване на хомозиготността и до намаляване на хетерозиготността.

Ролята на тези процеси в изменението на генетичния строеж на популацията се намалява бързо с увеличаването на нейната ефективна численост. Така намаляването на честотата на хетерозиготите за едно поколение поради влиянието на генетично-автоматични процеси е величина, която се изразява с формулата k=1/2N, където к е процентът, с който намалява честотата на хетерозиготите (или нараства честотата на хомозиготите); N - ефективната численост на популацията.

Например: при численост на популацията 50 индивида за едно поколение поради действието на генетично-автоматични процеси честотата на хетерозиготите намалява с 1 %, при численост на индивидите 500 намалява само с 0.1 %, а при 5000 индивида - само с незначителната стойност 0.01 %.

В чуждата литература по генетика вместо термина "генетично-автоматични процеси" се използва терминът "дрейф на гени". 

Рейтинг:
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

Коментирай
loading...