Назад до Речник

Ембриогенеза

Процес на растеж и развитие на зародиша (ембриона) от момента на образуване­то на зиготата до раждането на животното. Ембрио­генезата може да се раздели на 4 стадия:

  1. Дробене, по време на което чрез митотично делене зиготата се превръща в многоклетъчно образувание, съставено от бластомери. Този стадий, наречен още морула, се регулира предимно от генетичната ин­формация, съдържаща се в яйцеклетката.
  2. Обра­зуване на зародишните пластове, или стадий бластула. В края на бластулата генетично еднаквите ядра започват да функционират различно, което определя формирането на зачатъци на различни органи от клетки в различни части на бластулата.
  3. Обосо­бяване на органовите зачатъци, или гаструла. През този стадий се извършва по - нататъшно активизира­не или репресиране на гени в различните клетки на органите и тъканите.
  4. Хистологична диферен­циация
Рейтинг:
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

Коментирай
loading...