🐶 🐱 Промоция 🐱🐶 Български легла за домашни любимци - 100% Ранфорс
Назад до Речник

Епистатична варианса

Компонента на генетичната варианса, която възниква при епистатично действие на гените. Епистатичната варианса има сложна генетична природа, като включва различни форми на взаимодействие от типа на комплементарни, супресорни и други гени. Ефектът на нейната проява нараства при увеличаването на броя локуси, чиито гени взаимодействат помежду си.

Различните форми на генно взаимодействие в епистатичната варианса могат да оказват забележимо влияние върху генетиката на количествените признаци, които имат ниска унаследяемост, и върху резултатите от кръстосването на инбредни животни.

Рейтинг:
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

Коментирай
loading...