Епистатична варианса

Компонента на генетичната варианса, която възниква при епистатично действие на гените. Епистатичната варианса има сложна генетична природа, като включва различни форми на взаимодействие от типа на комплементарни, супресорни и други гени. Ефектът на нейната проява нараства при увеличаването на броя локуси, чиито гени взаимодействат помежду си.

Различните форми на генно взаимодействие в епистатичната варианса могат да оказват забележимо влияние върху генетиката на количествените признаци, които имат ниска унаследяемост, и върху резултатите от кръстосването на инбредни животни.

Рейтинг:

Отзиви

Коментирай
loading...