Адитивна генетична варианса

Варианса на средните ефекти на адитивните гени. Това е най - важният компонент на генетичната варианса и унаследяването.

Има селекционно значение, тъй като е главната причина за сходството между родствените животни и определя генетичните различия в популациите.

Адитивната генетична варианса се използва за оценяване на племенната стойност на животните, за предвиждане на ефекта от селекцията и за изчисляване на селекционно - генетичните параметри.

Рейтинг:

Отзиви

Коментирай
loading...