🐶 🐱 Промоция 🐱🐶 ЛАКОМСТВА ЗА КУЧЕТА
Назад до Речник

Генетичен товар

Представлява натрупване на вредни мутации, които водят към поява на аномалии и дефекти. Предполага се, че при домашните животни честотата на мутациите е 10-6. В такъв случай рецесивните гени в популацията имат честота 0.001.

Увеличаването на генетичния товар на популацията е резултат от сумарното действие на много фактори - броя на локусите, честотата на мутациите, която варира силно при различни животни и за отделните локуси, и селективната стойност на мутациите.

Генетичният товар при животните е свързан с тяхната висока хетерозиготност, която дава възможност в генотипа на нормални индивиди да се скрият вредни рецесивни гени.

Рейтинг:
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

Коментирай
loading...