Назад до Речник

Гени модификатори

Наричат се още "модифициращи гени" и представляват неалелни гени, усилващи или отслабващи действието на главния ген.

Като пример за действие на модифициращи гени може да послужат вариациите в интензивността на оцветяването при животните от една порода.

При кръстосването числените отношения на фенотипните класове в F2 се усложняват от това, че едновременно с разпадането по основните гени може да има и разпадане по модифициращите гени, поради което се наблюдават значителни отклонения от типичното отношение 3:1.

Рейтинг:

Отзиви

Коментирай
loading...