Назад до Речник

Генофонд

Представлява съвкупност от гени на една популация, които се характеризират с определена честота.

Изучаването на особеностите на наследствено обусловените признаци в дадена популация животни и определянето на честотата на различните гени имат голямо значение в селекцията, особено при разработването на мероприятия за запазване и подобряване на генофонда на местните породи. Вътрепородните структурни единици - линии, поколение и семейство, също се различават по своя генофонд.

Рейтинг:
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

Коментирай
loading...