Назад до Речник

Изменчивост

Способност на организмите и на техните признаци да се изменят под въздействието на наследствени и ненаследствени фактори. Измен­чивостта заедно с наследствеността и отбора е ос­нова за еволюцията и селекцията.

Изменчивостта може да бъде:

  • Обща (фенотипна)
  • Наследствена (генотипна) и ненаследствена (на средата)
  • Индиви­дуална и групова
  • Прекъсната (алтернативна) и не­прекъсната
  • Качествена и количествена
  • Независима и корелативна (съотносителна)
  • Адаптивна (приспо­собителна) и неадаптивна

За селекцията на селско­стопанските животни първостепенно значение има наследствената изменчивост, която се предизвиква от разпадане*, рекомбинация и мутация на гени.

* Разпадане - Разпадането е следствие. Причината е прекомбинирането на хромозомите в гаметогенезата, което е един от механизмите на комбинативната изменчивост.

Рейтинг:
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

Коментирай
loading...