Назад до Производители

АА Медикъл България ООД

АА Медикъл България ООД
Адрес
град София (1000), София - град, ул. Голо бърдо №8 София 1407
Телефон
02/9625386
Ел. поща
aamedical@loze.net
Уеб сайт
www.aamedical.business.bg

Фирмата е официален представител на Bio-Rad за България.
Предлага продукти и апаратура за ин витро диагностика и научноизследователска дейност в т.ч.:
Консумативи и реактиви за клинична микробиология, хранителна микробиология, санитарна микробиология, вирусология, клинична лаборатория, имунохематология, токсикология, качествен контрол, ветеринарни диагностикуми, хроматография, PCR, електрофореза и блотинг, спектрофотометрия, флуориметрия, ELISA, специализиран софтуер за биоинформатика, технологии за генен трансфер (трансфекция, електропорация и др.).
Фирмата притежава лицензи за търговия на едро с Ветеринарномедицински продукти и разрешение за търговия на едро с медицински изделия.Предлага оторизиран гаранционен и извънгаранционен сервиз.
Нашата цел е да работим в здравната сфера за издигане на нивото на медицинското обслужване чрез предлагане на висококачествени продукти в областта на ин витро диагностиката.Фирмата разполага с кфалифициран търговски и технически персонал, които чрез своя висок професионализъм и коректност работят за удоволетворяването на най-високите изисквания на нашите клиенти.

loading...