Назад до Производители

Merck Sharp & Dohme Animal Health S.L

Merck Sharp & Dohme Animal Health S.L
Адрес
град София (1000), София - град, Партера на сграда 12 от Търговски комплекс “Европа” (Митница "Европа") в кв. “Дружба” 1, гр. София
Телефон
+ 359 2 970 10 70
Уеб сайт
www.merck-animal-health.com, www.msd-animal-health.bg

Merck Animal Health, известно като MSD Animal Health извън Съединените щати и Канада, е глобално ветеринарно бизнес поделение на Merck.

MSD Animal Health предлага на ветеринарите, фермерите, стопаните на домашни любимци и на правителствата най-широката гама ветеринарни медицински продукти, ваксини и терапевтични решения и услуги. MSD Animal Health се е посветила на опазването и подобряването на здравето, благополучието и постиженията на животните.

MSD Animal Health се ангажира да управлява бизнеса си по начин, който да отговори по най-подобаващия начин на безпрецедентното търсене, пред което сме изправени днес. Нейната стратегическа цел е да постигне устойчиво развитие чрез непрекъснато осигуряване на интегрирани решения с новаторски продукти и услуги за ветеринарна медицина, които отговарят на нарастващите нужди на нашите клиенти.

MSD Animal Health е твърдо решена да обедини всичките си служители около една нова култура, с дълбока преданост към нуждите на клиентите и желание да стане техния надежден и предпочетен партньор, който ги подкрепя, с богатите ресурси на една солидна научна основа, да развиват своя бизнес според променящата се пазарна ситуация. Компанията се задължава да изгради най-добрата компания във ветеринарния отрасъл.

В своето портфолио MSD Animal Health предлага ненадминати, с отличен резултат на действие продукти и услуги и най-ефективното, ориентирано към клиента, обслужване. Това се осъществява благодарение на солидната научна основа и двигателят на фирмената изследователска и развойна дейност - организация, която поставя клиента в центъра и отдаден екип; висококачествени производствени дейности и процеси; модерен подход към управление на доставките.

MSD Animal Health окончателно е планирала да използва своите ресурси по подходящ начин, за да посрещне очакванията на клиентите, регулаторните органи и правителствата. Компанията ще осъществява своя бизнес в съответствие с най-високите стандарти за качество, професионализъм и почтеност.

loading...