Назад до Речник

Въвеждащо кръстосване

Представлява еднократно кръстосване на женски животни от подобряваната порода с разплодници от подобряващата порода с цел да се развият определени признаци без съществено изменение на генотипа на породата*.

За възстановяване на генофонда на породата се извършва възвратно кръстосване на местни животни с разплодници от подобряващата порода. Въвеждащото кръстосване се е използвало широко в племенното развъждане, особено при промишлено производство на животинска продукция.

Животните от първото и следващите поколения, получени при такова кръстосване, се смятат условно за чистопородни, макар че се характеризират с повишена изменчивост. След провеждане на възвратно кръстосване в няколко поколения и при интензивен отбор този недостатък изчезва и животните придобиват желания за породата генотип.

Въвеждащото кръстосване се е използвало главно при развъждане на едноплодни или малкоплодни видове животни - говеда, коне и овце. В старата зоотехническа терминология вместо този термин се е използвал терминът "преливане на кръв".

*Възможните изменения в случая се отнасят до генофонда на породата. Генотипът характеризира отделен индивид.

Рейтинг:
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

Коментирай
loading...