🐶 🐱 Промоция 🐱🐶 ЛАКОМСТВА ЗА КУЧЕТА
Назад до Речник

Бактериофаги

Бактерийни вируси, предизвик­ващи разрушаване (лизис) на бактериите. Размно­жават се само в клетките на специални бактерии (гостоприемници) и образуват многобройно потом­ство.

Бактериофагите играят голяма роля при тео­ретичните изследвания в генетиката и молекулната биология. Изградени са от опашка и главичка, в която се съдържа дезоксирибонуклеинова киселина.

След като се прикрепят към бактерията, бактерио­фагите отделят от главичката си ДНК, която влиза в клетката и нарушава нормалната и дейност. Клет­ката започва да синтезира инфекциозните части на бактериофага. След това бактерийната клетка се раз­пада и освобождава нови частици бактериофаги.

Рейтинг:
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

Коментирай
loading...