🐶 🐱 Промоция 🐱🐶 ЛАКОМСТВА ЗА КУЧЕТА
Назад до Речник

Биноминално разпределение

Теоретично раз­пределение на вероятностите за честотата на поява на някакво събитие при повторни независими из­питания.

Ако вероятността за поява на дадено съ­битие е "р", вероятността при "n" повторения събитието да се повтори "r" пъти е (n/r)pγ (1-p)n-r.

Напри­мер вероятността от 5 новородени телета да се появи едно биче (p=0.5, r=1) е равна на (5/1). (1/2)1. (1 - 1/2)4 = 5/32.  

Биноминалното разпределение се прилага при анализа на кръстосването на селскостопанските животни и др.

Рейтинг:
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

Коментирай
loading...