Назад до Речник

Полигенно унаследяване

Тип на унаследяване, обусловен от действието на много гени, всеки от които има слаб ефект. Характеризира се със следните особености:

  • Средноаритметичната стойност в първото поколение най - често е между средноаритметичните стойности на родителските форми
  • Средноаритметичната стойност във второто поколение (F2) е приблизително равна на средноаритметичната стойност на F1, но изменчивостта на животните е значително по - голяма, отколкото в F1
  • Kривата на разпределение на животните при възвратно кръстосване на F1 с всеки от родителите е изместена към кривата на разпадане на тази родителска форма, с която е проведено кръстосването.

По принцип това унаследяване не се различава от моногенното. То обаче изисква твърде трудоемки изследвания за анализиране на действието на конкретни гени, което освен това е възможно за малко генетично добре изучени организми.

Рейтинг:

Отзиви

Коментирай
loading...