Назад до Бруцелоза при кучето

Бруцелоза при кучето

  1. Бруцелоза при кучето
  2. Етиология на Бруцелоза при кучето
  3. История на Бруцелоза при кучето
  4. Епизоотологични особености на Бруцелоза при кучето
  5. Клинични признаци на Бруцелоза при кучето
  6. Диагноза на Бруцелоза при кучето
  7. Профилактика на Бруцелоза при кучето
  8. Бруцелоза при хората

Диагноза на Бруцелоза при кучето

Епизоотологичните, клиничните и патологоанатомичните данни, колкото и насочващи да са обикновено, не са достатъчни за поставяне на сигурна диагноза.

Насочване към диагнозата бруцелоза може да стане след получаване на доказателства за връзки между заболялото животно и животни, при които диагнозата е потвърдена чрез бактериологични или серологични методи.

При аборт при бременни животни или при орхити, епидидимити и простатити, установени при полово зрели мъжки, както и при данни за ремитираща субфебрилна температура, конюнктивит, артрит, спондилоза или епилептоидии припадъци съмнението за заболяване от Бруцелоза може да се засили.

Патологоанатомичните данни (както макроскопските, така и хистологичните) не подпомагат много диагнозата. Категорична диагноза може да се постави само въз основа на комплексни данни при лабораторно изследване, съпоставени главно с данните от анамнезата и клиниката.

В случай на масови заболявания значение имат и епизоотологичните данни. Лабораторната диагностика включва бактериологично и серологично изследване. Бактериологичното изследване, включващо микроскопиране на препарати от материали, взети от животните приживе (фетуси, маточни изтечения, семенна течност или пунктати от възпалителни огнища при артрити и тендовагинити), има определена доказателствена стойност, но то трябва да бъде продължено до изолиране, култивиране и идентифициране на причинителя.

Серологичната диагностика включва провеждането на бавна (степенна) или бърза реакция аглутинация и РСК. Тези реакции се извършват с антигени, приготвени от Br.canis и трите класически типа бруцели, към които е възприемчиво кучето.

Въз основа на резултатите от серологичните изследвания може да се постави със сигурност диагнозата Бруцелоза само ако са направени най - малко две последователни изследвания на едно животно и при това са установени нарастващи титри на антителата, тъй като и при здрави кучета съществуват нормални аглутиниращи и комплементосвързващи антитела с различни стойности.

Само въз основа на серологични изследвания не може да бъдат разграничени инфекциите, предизвикани от различните типове бруцели.

Рейтинг:

Свързани продукти

Отзиви

Коментирай
loading...