Бруцелоза при кучето

Диагноза на Бруцелоза при кучето

Епизоотологичните, клиничните и патологоанатомичните данни, колкото и насочващи да са обикновено, не са достатъчни за поставяне на сигурна диагноза.

Насочване към диагнозата бруцелоза може да стане след получаване на доказателства за връзки между заболялото животно и животни, при които диагнозата е потвърдена чрез бактериологични или серологични методи.

При аборт при бременни животни или при орхити, епидидимити и простатити, установени при полово зрели мъжки, както и при данни за ремитираща субфебрилна температура, конюнктивит, артрит, спондилоза или епилептоидии припадъци съмнението за заболяване от Бруцелоза може да се засили.

Патологоанатомичните данни (както макроскопските, така и хистологичните) не подпомагат много диагнозата. Категорична диагноза може да се постави само въз основа на комплексни данни при лабораторно изследване, съпоставени главно с данните от анамнезата и клиниката.

В случай на масови заболявания значение имат и епизоотологичните данни. Лабораторната диагностика включва бактериологично и серологично изследване. Бактериологичното изследване, включващо микроскопиране на препарати от материали, взети от животните приживе (фетуси, маточни изтечения, семенна течност или пунктати от възпалителни огнища при артрити и тендовагинити), има определена доказателствена стойност, но то трябва да бъде продължено до изолиране, култивиране и идентифициране на причинителя.

Серологичната диагностика включва провеждането на бавна (степенна) или бърза реакция аглутинация и РСК. Тези реакции се извършват с антигени, приготвени от Br.canis и трите класически типа бруцели, към които е възприемчиво кучето.

Въз основа на резултатите от серологичните изследвания може да се постави със сигурност диагнозата Бруцелоза само ако са направени най - малко две последователни изследвания на едно животно и при това са установени нарастващи титри на антителата, тъй като и при здрави кучета съществуват нормални аглутиниращи и комплементосвързващи антитела с различни стойности.

Само въз основа на серологични изследвания не може да бъдат разграничени инфекциите, предизвикани от различните типове бруцели.

Рейтинг:

Отзиви

Коментирай
loading...