Назад до У нас

Добра новина: Новo гнездо на царски орел е открито от екип на БДЗП

Екип на LIFE проекта на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) "Земя за царския орел" е открило ново гнездо на царски орли в защитена зона от Натура 2000 "Дервентски възвишения".

Миналата година по това време е наблюдавана още една нова двойка в този район. С последното откритие броят на царските орли, гнездящи в Дервентските възвишения, е успял да се увеличи на три двойки.

До момента общо 26 двойки царски орли са заели гнездовите си територии и оправят своите гнезда, а 7 от тях вече са замътили.

Двойката царски орли в сливенско традиционно снася по - рано яйцата си – тази година е наблюдавана да мъти още на 17 март, а останалите шест в Сакар и Западна Странджа също са замътили необичайно рано. За вида е характерно това да става в края на март и началото на април.

Мониторингът на гнездовите територии на царския орел продължава като до 10 април ще бъде известен броят на двойките и заетите от вида територии.

Царският орел е една от най - редките птици, както в България, така и в света. В миналото е бил сред най - разпространените грабливи птици у нас, а днес популацията му наброява едва 28 двойки. Една от основните заплахи за вида е загубата на местообитания.

Разораването и превръщането на някои от най - значимите за царския орел територии в обработваеми земи, лозя и овощни градини разрушава лалугеровите колонии, които са основен хранителен ресурс за вида.

Смекчаването на тази заплаха е в основата на LIFE проекта на Българското дружество за защита на птиците "Земя на царския орел" (www.LandforLife.org) с основна цел възстановяването и подобряването на ловните местообитания на царския орел.

Рейтинг:
5.0/5 на базата на 1 оценка
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

Коментирай
loading...