Назад до Речник

Генетично изместване

Характеризира се като изменение на племенната стойност и ранга на животните при определени условия на средата в сравнение с първоначалната оценка на племенната стойност на тези животни при други условия на средата.

Ако племенната стойност на животните се оценява отначало при едни условия на средата, а след това при други, изменението й се обуславя от взаимодействието на генотипа със средата.

Генетичното изместване може да повлияе съществено върху ефективността на селекцията, ако при силно контрастиращи условия на средата възниква взаимодействие на генотипа със средата.

При вътрепородна селекция на животните, особено на разплодници, за определен период се осъществява генетично изместване в положителна посока, поради което се изменя първоначалната племенна стойност на животните.

Рейтинг:
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

Коментирай
loading...