Назад до Незаразни болести - Преживни животни

Травматичен ретикулоперитонит

Заболяването на предстомашията, известно като Травматичен ретикулоперитонит, е познато отдавна и все още продължава да бъде важен проблем в говедовъдството. При съвременните условия на отглеждане на говедата тази болест се среща доста често.

Болестта нанася значителни икономически загуби, които се получават от умрелите или закланите по необходимост животни и от намаляването на млечността и масата при хронично болните.

1. Травматичен ретикулоперитонит

Какво представлява заболяването и защо възниква? Какви са клиничните признаци на заболяването и как може да се диагностицира?

2. Етиология и патогенеза на Ретикулоперитонит

При кои животни се среща най - често заболяването и кои са причините, които го причиняват? Каква е патогенезата на заболяването и кои органи най - често се засягат?

3. Клинични признаци при Ретикулоперитонит

С какви признаци започва заболяването и кои са същинските и основни признаци на болестта?

4. Диагностика на Ретикулоперитонит

Как може да се диагностицира Травматичният ретикулоперитонит

5. Лечение на Ретикулоперитонит

Какво трябва да се направи след поставяне на диагноза Травматичен ретикулоперитонит за олекчаване на състоянието?

6. Профилактика на Ретикулоперитонит

Какви профилактични мерки може да се вземат за ограничаване на заболяването?
Рейтинг:
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

Коментирай
loading...