Назад до Глухар

Глухар

  1. Глухар
  2. Биологични особености на Глухар
  3. Образуване на запасите на Глухар
  4. Определяне възрастта на живи Глухари

Определяне възрастта на живи Глухари

Възрастта на глухаря в природата е нужно да се установи преди отстрела на петлите. Тази преценка се прави при трудни условия - в утринния или вечерния здрач и не рядко през гъстите клони на дърветата. Използват се някои външни признаци на глухаря, които претърпяват по - съществени промени с възрастта - формата на тялото, поведението на петела на токовището, ритъма и тона на песента му и др. По - добри резултати се получават, ако наблюденията се извършват след развиделяване с помощта на бинокъл и докато петелът е на дървото.

Глухарят издава своето присъствие на едно място по дирите върху снега. Стъпките на петела достигат на дължина и ширина от 10 до 12 и по - рядко до 14 см, а на кокошката са 7 - 8 см. Една диря, която отстрани има успоредни черти, е оставена от петел. На токовището той се разхожда по земята, върти се на различни посоки, когато пее, подскача от време на време и с краищата на разпуснатите си криле чертае върху пухкавия сняг или заскрежената снежна повърхност тези успоредни черти.

Други следи са курешките (изпражненията) под дърветата, по пътищата и просеките. Тези закривени цилиндърчета, с множество несмлени остатъци най - често от бялборови листа, при петела имат 5 - 6 см дължина и от 8 до 13, средно десетина милиметра дебелина, а при кокошката са от 2 - 3 до 5 см на дължина и до 7 - 8 мм дебелина.

По тези следи с голяма сигурност може да се определи дали те са оставени от петел или от кокошка, а за възрастта се получава само най - обща представа. За тази цел се използват други признаци.

Общ изглед

Младите петли - от една до три годишна възраст - са по - дребни, с по-малка глава, гънка шия и по - тесни гърди. Гледани отпред, преходът от шията към тялото с постепенен и плавен. Главата на възрастните петли е по - едра. При токуване, когато перушината на брадата щръква напред и встрани, главата изглежда заоблена. Гърдите са широки и изпъкват отведнъж и ясно от двете страни на шията. Напред те са издути и имат формата на полукълбо.

Опашка

Опашката на годинаците е къса, с по - удължени две или четири пера по средата. Поради това ветрилото при разтваряне е плоско и не образува полукръг, а е удължено, полуелипсовидно. Ветрилото на старите петли образува правилен полукръг и губи плоската си форма - периферията му добива дъговидна форма.

Поведение при токуването

Младите петли токуват по - наперено и повече се горещят. Те разтварят силно опашното си ветрило, така че между перата им започва да прозира. Повдигат глава нагоре и понякога я отмятат назад толкова, че при плюкането между шията и тръбната линия се образува остър ъгъл. Възрастният петел не се вълнува много, особено докато кокошките не са дошли. Често той е отпуснат и като че ли седи на клона. Опашката му е свалена почти хоризонтално, крилете не са разпуснати и само перата на брадата му щръкват и потреперват при брусеното. Почти сигурно е, че такъв петел е над 4 години.

Време на токуване

Размножаване на ГлухарГлас на ГлухарМладите петли се появяват на токовищата пролетно време по - късно от възрастните, изморяват се лесно и към средата на май вече започват да линеят и се отказват. Сутрин идват на токовищата след като останалите петли са започнали да пеят.

Възрастните петли токуват още от третото десетдневие на март и по високите райони на Рила и Пирин нерядко продължават до края на май и началото на юни.

Глас

Едногодишните петли, особено в началото на токуването, пеят припряно. В повечето случаи плюкането при тях не се чува добре.

То прилича по - скоро на малко по - силен удар, с който завършва чукането. Отделните строфи на песента не се редуват правилно.

Понякога след брусенето се чува отново плюкане. Според Бом (цитиран от Кутюрие, 1980 г.) годинакът не бруси истински, двегодишният петел бруси малко по - добре и едва от три години нагоре петлите редят правилно всички строфи на песента.

Възрастният петел пее отчетливо и ясно редува строфите една след друга. Гласът му е по - дълбок и с по - нисък тон. Плюкането се чува отчетливо от 150 - 200 м при тихо време и не може да се смеси с никакъв звук в гората.

Цвят на оперението

Преди разсъмване трудно се различават цветовете. Вижда се само силуета на глухаря. Преди изгрев слънце вече може да се направи разлика между по - светлата перушина на едногодишния и тъмното оперение на възрастния петел.

Годинакът няма бяло петно в ъгъла на крилото или то е съвсем малко, надкрилията му са блестящо кафяви до светлокафяви, а лентата на гърдите е виолетово - зелена и по - къса.

Възрастният петел е с голямо бяло петно под мишниците и цялата му перушина е в потъмни тонове - петното на гърдите е стоманено - зелсно, а надкрилията са тъмнокестеняви.

Брада

Едногодишният петел има къса и рядка перушина под долната получовка. При токуването тя не изпъква ясно и не прави впечатление. Брадата на възрастния петел е с дълга и гъста перушина, която при плюкането и брусенето изпъква силно напред и встрани. Същевременно тя се спуска доста надолу по шията. Ако в силуета на глухаря при токуването се забелязва брадата, това означава, че петелът е възрастен.

Място на петела в токовището

На токовища с повече глухари младият петел се държи в края на токовището. Той пее по - рядко, а понякога присъства, без да се обажда. Възрастните петли пеят навътре в токовището, а господстващия петел се държи винаги в неговия център. Младите петли никога не застават в центъра на едно токовище.

Рейтинг:
5.0/5 на базата на 1 оценка

Отзиви

ne e stanalo hubavo
Коментирай
loading...