Назад до Лептоспироза при кучето

Лептоспироза при кучето

  1. Лептоспироза при кучето
  2. Етиология на Лептоспироза при кучето
  3. Епизоотологични особености на Лептоспироза при кучето
  4. Патогенеза на Лептоспироза при кучето
  5. Клинични признаци на Лептоспироза при кучето
  6. Диагноза на Лептоспироза при кучето
  7. Профилактика на Лептоспироза при кучето

Диагноза на Лептоспироза при кучето

Докато при заболяване на голям брой кучета диагностирането е твърде улеснено от наличието на комплексни епизоотологични, клинични и патологоанатомични данни, то при изолирани случаи то е доста трудно.

При такива обстоятелства решаващо значение имат лабораторните изследвания. Приживе лептоспирите може да се открият най - рано в урината при микроскопиране на центрофугат в тушов препарат на тъмно зрително поле.

Серологичното изследване чрез микроаглутинация лизис дава резултат след З-тия-5-ия ден от началото на заболяването. Необходимо е да се направят най - малко две последователни изследвания, за да се докаже нарастване на титрите.

Съмнителни се смятат микроаглутинационните титри при разреждане от 1:100 до 1:400, титрите под 1:100 - отрицателни и над 1:400 - положителни. Освен микроаглутинация може да се използват и хистологичният метод РСК и флуоресцентната микроскопия.

Трудностите при поставянето на окончателна диагноза налагат лекуването да започне още при възникване на съмнение за заболяване от Лептоспироза. В диференциално-диагностично отношение трябва да се имат предвид Бабезиозата, Ганата, Инфекциозният хепатит и различните отравяния.

Рейтинг:
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

Коментирай
loading...