Назад до Лептоспироза при кучето

Лептоспироза при кучето

  1. Лептоспироза при кучето
  2. Етиология на Лептоспироза при кучето
  3. Епизоотологични особености на Лептоспироза при кучето
  4. Патогенеза на Лептоспироза при кучето
  5. Клинични признаци на Лептоспироза при кучето
  6. Диагноза на Лептоспироза при кучето
  7. Профилактика на Лептоспироза при кучето

Патогенеза на Лептоспироза при кучето

Проникването на лептоспири през лигавиците, повредената кожа или конюнктивите се осъществява по лимфатогенен път и още в края на инкубационния период се установява значителна бактеряемия, придружена с бързо повишаване на температурата и влошаване на общото състояние на животното.

По - късно в кръвта се отделят голямо количество аглутинини и лептоспиролизини, под чието въздействие настъпва лизиране на лептоспирите и отделяне на ендотоксини и хемолизини.

С това започва лизис на еритроцитите, поява нахемолитична жълтеница и токсично увреждане на чернодробния паренхим, от което последва и клиничната проява на паренхиматозен иктерус.

При пълната изява на останалите клинични признаци (хемоглобинурия, билирубинурия и албуминурия, иктерус, повръщане, анорексия, повишена жажда, обща слабост, улцерации и некрози по видимите лигавици и кожата, диария или запек, атония на червата и аборти при бременните), някои от които може да не бъдат добре изразени или напълно да отсъстват, температурата постепенно спада, като в някои случаи стига до субнормални измерения.

Характерна особеност за Лептоспирозата при кучетата, предизвикана от L.canicola, е свръхострото и острото протичане, при което много често отсъства иктерус. Иктерусът по - често придружава инфекции от L.icterohaemorrhagiae и L.роmопа.

В по - бавния развой на болестта често настъпват тежки интоксикационни явления с увреждане на нервната система и проява на разнообразна симптоматика, свързана с това.

Рейтинг:

Свързани продукти

Отзиви

Коментирай
loading...