Назад до Морфология на комарите

Морфология на комарите

  1. Морфология на комарите
  2. Имаго - възрастен комар
  3. Яйца на комара
  4. Ларви на комара
  5. Какавиди на комара

Яйца на комара

Яйцата на отделните родове от семейството Culicidae се различават помежду си. Освен това женските комари снасят яйцата си по нееднакъв начин.

Яйцата на видовете от рода Anopheles имат продълговато - овална форма и са дълги 0.6 - 0.8 мм. Всяко яйце има здрава обвивка (черупка), която се състои от три лежащи един над друг пласта:

  • тънка жълтъчна обвивка
  • ендохорион
  • екзохорион

Прясноснесените по повърхността на водата яйца изглеждат белезникави, защото ендохорионът им е мек и светъл на цвят. От допира с водата ендохорионът постепенно се втвърдява и потъмнява.

Най - външният пласт - екзохорионът е мек и прозрачен. Той образува при яйцата на Anopheles две характерни образувания.

Яйца на комарПри една част от видовете екзохорионът образува от двете страни на яйцето двойка издутини, които се наричат плувила (Фиг. 1 г).

При яйцата на други видове този пласт образува един опасващ яйцето по цялата му дължина плавателен пояс (Фиг. 1 б, е, з), а при трети - и двете образувания (Фиг. 1 а, в, д, ж).

Както плувилата, така и плавателният пояс поддържат яйцето в определено положение на повърхността на водата. Екзохиоринът по горната повърхност на яйцето не е гладък. По него има малки израстъци с формата на стълбчета, които се допират с върховете си.

Аnopheles maculipennisПри вида Anopheles maculipennis големината на стълбчетата не е навсякъде еднаква.

В резултат на това, по повърхността на яйцето се образуват шарки.

Тези шарки са характерни за отделните подвилове на An. maculipennis и затова се използват за тяхното определяне.

При други видове от същия род - Anopheles algeriensis, A. claviger и A. plumbeus, горната повърхност на яйцата е еднообразно тъмно оцветена.

Женските комари от рода Anopheles снасят яйцата си поединично обикновено върху самата водна повърхност, а само някои (An. claviger) - върху влажната почва до самата говърхност.

Плуващите по водата яйца често се групират по няколко, като образуват нещо като фигури. При това обаче яйцата само се допират, без да се слепват помежду си. Яйцата на вида A. superpictus могат да се развиват и под вода, като прилепват към намиращи се в нея камъни.

Яйца на комариЖенските комари от подсемейството Culicinae снасят яйцата си или поединично, или така, че яйцата се слепват още при снасянето им върху водната повърхност в характерни "ладийки" (Фиг. 2).

Поединично снасят яйцата си например женските комари от рода Aedes.

Както беше вече споменато, повечето видове от този род снасят яйцата си по повърхността на вдлъбнатини в почвата, които по - късно се наводняват. Отделните яйца имат овална или елипсовидна форма, а екзохорионът по повърхността им е с мрежеста структура.

Женските комари от родовете Culex и Mansonia, както и тези от подрода Culiseta снасят яйцата си по повърхността на водата в "ладийки".

При рода Culex отделното яйце има удължена форма, като краищата му са заоблени. Яйцето стои в "ладийката" отвесно към повърхността на водата. На долния му край, който е по - широк от горния, има едно образувание с формата на чашка, с чиято помощ яйцето стои вертикално.

Отделните яйца в "ладийката" са слепени помежду си със страничните си повърхности, като по - тесните им краища образуват горната повърхност на "ладийката".

Рейтинг:

Отзиви

Коментирай
loading...