Назад до Общи

Опазване на бозайниците

Днес една от най - важните задачи, която стои пред човечеството е да се запази съществуващият на планета­та животински свят. Ловуването за различни цели е довело до намаляването или до пъл­ното изчезване на много от животинските видове.

От 1600 г. до днес са изчезнали безвъз­вратно над 63 вида бозайници. Но не само на ловуването се дъл­жи това тревожно явление.

Причини са и непрестанното намаляване на го­рите, бурното навлизане на цивили­зацията във все още съществуващи­те "девствени" кътове на природата, усилената употреба на химически ве­щества за борба с вредни насекоми и не на последно място - нарушаване­то на самата хранителна верига при животните.

Днес, както правителствата на отделните държави, така и различни международни организации, по­лагат непрестанни грижи за опазва­нето на живият свят.

Международни­ят съюз за опазване на природата и на природните ресурси (а също и отдел­ни страни) издава т.нар. "Червена книга".

Там се вписват имената не само на застрашените от изчезване животни, но също редките видове и тези, които по ред причини намаля­ват своята численост в природата. Всяка страна ще носи и морална от­говорност пред човечеството за за­щитата на това неоценимо природ­но богатство.

Рейтинг:
3.0/5 на базата на 2 оценки

Отзиви

Коментирай
loading...