🐶 🐱 Промоция 🐱🐶 ЛАКОМСТВА ЗА КУЧЕТА
Назад до Общи

Общи сведения за бозайниците

Всичко за бозайницитеБозайниците са най-висшите животни, които още преди много милиони години са се появили на Земята. Те са същевременно и най-близките до нас животни, защото и самият човек е един вид от тях.

Всички те представляват отделна систематична категория, наречена "Клас", който е едно от петте главни подразделения на гръбначните животни. Останалите подразделения са рибите, земноводните, влечугите и птиците.

Днешното широко разпространение на бозайниците се е осъщест­вило в течение на милиони години и то благодарение на тяхната изключително висока жизнеспособност. Няма друга група животни, която така добре да се е приспособила към неблагоприятните измене­ния на външната среда. Сред тях има видове, които живеят из леде­ните простори край полюсите, а други из безводните горещи пясъци на тропическите пустини. Не липсват видове, които живеят без да пият никога вода или без да се хранят с месеци, докато други за едно денонощие изяждат няколкократно повече храна от собственото си тегло или пък спят само по няколко минути.

Бозайниците имат много голямо значение за нормалното същест­вуване на човека. Едни от тях са най-страшните вредители по кул­турните растения, други са преносители на различни опасни заболя­вания, а трети (например някои хищници) нанасят огромна вреда по домашните животни. Но не само вреди за стопанството на човека нанасят бозайниците. Те са животните, от които човечеството доставя за своите нужди главното количество месо, мазнини и кожи. Без бозайниците е почти немислим човешкият живот.

Бозайниците играят и важна роля за нормалното развитие на цялата жива природа. Те са важен фактор, който регулира равнове­сието не само сред животинския, но и сред растителния свят. Изчез­ването или масовото развитие на отделни видове може понякога да има катастрофални последици за целия околен жив свят.

През последните няколко десетилетия човечеството полага огромни усилия за запазването на редките бозайници от пълно изчезване. Обширни територии от всички континенти са обявени за резервати или народни паркове. Там различни редки и застра­шени от изчезване бозайници ще живеят необезпокоявани от човека.

Опазването на животинския свят и по - специално на бозайниците зависи и от по - доброто им опознаване от всички хора.

Рейтинг:
5.0/5 на базата на 1 оценка
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

2. д-р БауБау
Такива са например жабите.
1. Тина
Мазолестокраки? какви са?
Виж още отзиви
Коментирай
loading...