Назад до Остро подуване на търбуха - Тимпания

Остро подуване на търбуха - Тимпания

  1. Остро подуване на търбуха - Тимпания
  2. Етиология и патогенеза на Тимпания
  3. Клинични признаци при Тимпания
  4. Лечение на Тимпания
  5. Профилактика на Тимпания

Етиология и патогенеза на Тимпания

Характерна особеност на преживните животни е оригването, чието предназначение е да се отстранят от търбуха образувалите се излишни газове. По този начин съществува равновесие между образуването на газовете и оригването.

Червена детелинаЛюцернаТова равновесие може да бъде нарушено, когато животните приемат храни, които лесно ферментират. На първо  място между тях са детелината (Снимка 1), особено червената; люцерната (Снимка 2), зеленият фий, зелената леща, прясното сено, цвекловите листа и други сочни треви. 

Особено опасни са тези фуражи, когато се дават на животните окосени в росно състояние или повехнали, но след като са стояли известно време накуп (загрети). В подобно състояние, след като попаднат в предстомашията на преживните, те много лесно се разлагат.

Животните могат да се подуят също, когато рязко се премине от сухи груби фуражи към сочни или при поене непосредствено след пашата или нахранването със зелена трева.

Включването на животните в работа непосредствено след нахранването, при което се възпрепятства оригването, също довежда до подуване.

Тимпанията се появява и когато съществуват препятствия, които пречат на оригването. Те може да бъдат от механично или от динамично естество.

Например динамична причина е отслабването на втората контракция на търбуха, която участва в процеса на оригването. Това може да се получи при аплицирането например на пилокарпин.

Механичните причини, които пречат на оригването, може да бъдат тумори в хранопровода или чужди тела, попаднали в него, които запушват лумена му.

Причини за подуване на търбухаНякои отровни растения, които действат парализиращо върху предстомашията могат да предизвикат подуване. Такива са лютиковите, бучинишът (Снимка 3), дивият синап, полският мак, бялата чемерика, есенният минзухар и др.

Газовете, които се образуват при разлагането на целулозата и вземат участие при подуването, са главно въглеродният двуокис, метанът, сероводородът, водородът и кислородът.

Образуват се и водни пари от изпаряването на съдържащата се във фуражите вода.

Натрупването на голямо количество газове причинява силно разтягане на търбуховата стена, забавя и дори прекратява движенията на търбуха.

Освен това, търбухът със силно увеличения си обем оказва натиск върху коремните органи и особено върху диафрагмата, което довежда до затрудняване на дишането и кръвообращението.

Рейтинг:

Отзиви

Коментирай
loading...