Назад до Глюкокортикоидна терапия

Как се прилагат и дозират глюкокортикоидите?

Като се има предвид обстоятелството, че глюкокортикоидите предизвикват разнообразни странични ефекти, които в редица случаи може да надделеят над желания терапевтичен ефект (противовъзпалителен, имуносупресивен, антиалергичен и др.) при прилагането на тези лекарствени средства трябва да се спазват следните основни принципи:

 

1. Доказано показание за глюкокортикоидна терапия при всеки конкретен случай.

2. Предпочитание към локално прилагане (върху кожа, лигавици, рани, периартикуларно, капсулно, артикуларно, бурзално, тендовагинално и др.) при всички случаи, където болестният процес позволява това, за избягване на страничните общи ефекти на глюкокортикоидите върху организма.

3. Правилен подбор на лекарствената форма в зависимост от начина на прилагането й (локално, орално, парентерално).

4. Избор на подходящо дозиране и правилен курс на лекуване в зависимост от характера на заболяването заедно със системен контрол за получения лечебен ефект и евентуално възникналите странични реакции в процеса на лекуването.

5. Избягване на глюкокортикоидната терапия при инфекциозни и инвазионни заболявания или прилагането й с предшестваща или едновременна каузална (противомикробна, противопаразитна) терапия.

6. Правилно прекъсване на глюкокортикоидната терапия при продължителното й прилагане с оглед преодоляване на възникналата атрофия и инсуфициенция на надбъбречната кора.

При избора на дозата трябва да се имат предвид също така някои основни принципи, които най - общо се свеждат към следното:

  • При преследване на прост заместващ ефект за преодоляване на временна или трайна надбъбречна инсуфициенция дневната доза на глюкокортикоидите трябва да отговаря приблизително на дневната секреция на кортизола при дадения животински вид
  • При прилагане на глюкокортикоидите с противовъзпалителна цел терапевтичните дози са 3-10 пъти по - високи от дозите, необходими за простото поддържане на надбъбречната функция
  • При противошоковата терапия дозите на глюкокортикоидите са изключително високи (превишават над 20-30 пъти дозите, използвани при противовъзпалителната терапия)
Рейтинг:
5.0/5 на базата на 1 оценка
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

Коментирай
loading...