Назад до Глюкокортикоидна терапия

Заместваща глюкокортикоидна терапия

Първичната адренокортикална инсуфициенция (Адисоновата болест), наблюдавана главно при кучето, възниква при директното увреждане на надбъбречната кора от различни болестни процеси (автонмунизация, грануломатозно възпаление, кръвоизлив, метастатични инфекции, амилоидоза и др.).

При нея доминират признаците на хипоалдостеронемията и свързания с нея минерален дисбаланс.

Вторичната адренокортикална инсуфициенция се проявява след продължително потисната секреция на АКТХ. Това може да се дължи на разрушителни (най - често неопластични) процеси в хипоталамуса и хипофизата или на потискане на хипоталамо-хипофизно-надбъбречната ос при продължително прилагана и внезапно прекъсната глюкокортикоидна терапия.

При лекуването на първичния хипоадренокортицизъм се дават предимно минералкортикоиди. Третирането на вторичната адренокортикална инсуфициенция изисква заместването на загубената глюкокортикоидна активност.

Целта на тази терапия е да имитира нормалната надбъбречна секреция на кортизола. При кучето това може да се постигне чрез всекидневно инжектиране на около 0.22 mg/kg преднизолон.

Тъй като при тази инсуфициенция нормалната минералкортикоидна активност на кучето е най - често запазена, за предпочитане е да се прилагат средства с липсващ или минимален минералкортикоиден ефект.

Дозите на прилаганите средства са в зависимост от тяхната активност, но ориентировъчно те трябва да бъдат еквивалентни на указаната дневна доза на преднизолона (Tаблица 1). При междувременно възникнали стресови състояния заместващата доза на гликокортикоидите се повишава 2 - 5 пъти.

Таблица 1

Относителна активност на някои глюкокортикоиди
Глюкокортикоид Глюко-
кортикоидна активност
Минерал-кортикоидна активност

Противо-
възпалитена
активност

Дневна
заместваща доза в mg*
Потискане на
хипоталамо-
хипофизно-надбъбречната
ос, h
Кортизол 1 1 1 20 12
Кортизон 0.8 0.8 0.8 25 12
Преднизон 4 0.8 4 5 12-36
Преднизолон 4 0.8 4 5 12-36
Метилпреднизолон 5 0.5 5 4 12-36
Триамцинолон 5 0 5 4 12-36
Параметазон 10 0 10 2 48
Бетаметазон 25 0 25 0.6 48
Дексаметазон 30 0 25 0.7 48
Флуметазон 700 0 25 - -
Флудрокортизон 10 400 10 - -
Флупреднизолон          
*За куче с маса 20 килограма


Рейтинг:
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

Коментирай
loading...