Назад до Общи

Произход на бозайниците - митове и легенди

Както всяка систематична катего­рия животни, така и бозайниците са преминали през различни етапи на своето историческо развитие. Като най - висши представители на животинския свят те са се появили срав­нително късно на нашата планета.

Днес учените считат, че първите представители на бозайниците са се появили преди около 200 милиона години. Това е станало по времето, когато на Земята са господствали огромните влечуги динозаври.

Най - древните останки на бозайници от онова далечно време потвърждават, че те са преки потомци на звероподобни влечуги, наречени териодонти.

Постепенно в устройството на тези влечуги са се появили белези, кои­то са характерни само за бозайни­ците. Външната рогова обвивка при тези древни предци се е преобразувала в космена покривка, в черепа се поя­вило сложно устроеното ухо, главният мозък и особено кората на неговите големи полукълба нараснали още повече, размножаването започ­нало да става чрез живораждане, а поколението да се изхранва с мляко. Целият този комплекс от нови беле­зи довел накрая до появата и на топлокръвност при тези животни.

Намерените богати находки от най - първични бозайници сред не­обятните простори на Централна Азия потвърждават становището, че именно в тази област е бил центъ­рът на възникване на най - висшите гръбначни животни. Оттам по всяка вероятност те са се разпространили по цялата суша.

Въпреки, че са се появили преди по­чти 200 млн. години, бозайни­ците за много дълъг период от вре­ме останали да съществуват като група с малко на брой видове. Едва след като при тях са се появили някои по - прогресивни белези (живораждане, повишена жизнена активност и отлично изградена система за регу­лация на движенията), те могли да си осигурят надмощие в борбата за съществуване с другите животни.

Преди около 140 млн. годи­ни на Земята се появили торбестите бозайници, а по - късно представи­телите на висшите (плацентни) бозайници и   по - точно  на насекомоядните. Торбестите   бозайници възникнали на американския   кон­тинент и оттам са се разселили към Европа,  Азия и достигнали до Австралия.

Плацентните бозайници са се зародили в Стария свят, оттам през Азия или Европа се прехвърлили на американския континент, но не достигнали Австралия, която вече била отделена от другите южни континенти.

По него време гигант­ските динозаври, които дотогава били истински господари на суша­та,   въздуха и водата,  започнали постепенно да измират. След тях­ното изчезване бозайниците били тези животни, които поели основ­ната роля сред животинския свят.

Преди около 70 млн. години се появили първите представители на водните бозайници, а по - късно ги последвали първите копитни, хищни и зайцеподобни бозайници. 

Най - късно, преди не повече от 25 милн. години, се появили първите хоботни, а почти заедно с тях и първите маймуни. Малко по малко започнала и еволюцията на вис­шите (човекоподобни) маймуни, която продължила десетина милио­ни голини и накрая довела до появата на тяхната най - висша фор­ма - Човекът.

Рейтинг:
5.0/5 на базата на 1 оценка
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

д-р БауБау
До 1. Анонимен - благодарим ви за споделеното мнение, но добре прочетете заглавието на статията. Не случайно е озаглавена "митове и легенди".
Анонимен
Значи пишете пълни глупости без да са ви ясни някои работи първо първите бозайници са снасяли яйца
Виж още отзиви
Коментирай
loading...