Назад до Физиология на животните - общо

Развитие на физиологията до XIX век

В древността познанията по физиология са били елементарни, а някои дори погрешни, тъй като са основани преди всичко на наблюдението.

Много години тези познания са били само натрупване на факти и наблюдения и единични непохватни опити за обясняване на някои процеси.

Първият физиолог, който е въвел вивисекцията, е Клавдий Гален (130 - 200), представител на римската медицина. Той установява, че в артериалните съдове не тече въздух, а кръв.

Той създава представа за по - сложна система на кръвообращението и открива, че гръбначният мозък е център и проводник на двигателните и на чувствителните импулси. Гален описва и класифицира костите и връзката им с нервите и с мозъка.

През периода 980 - 1037 г. в таджикския град Бухара, който става център на научната мисъл, работи Авицена (Абу Али ибн Сина) - един от най - големите учени по това време.

Той написва книгата "Медицински канон", в която предава част от данните на Хипократ, Аристотел, Гален, а и собствени за физиологията на сърцето, мозъка, черния дроб и за структурата на очите.

Уилям ХарвиКой открива кръвообръщениетоПрез периода XVI - XVII в. с формирането на буржоазното общество научното естествознание започнало бързо да се развива.

Началото на физиологията като експериментална наука, която изучава процесите, протичащи в нормалния и здрав организъм, е било поставено през XVII в. от английския лекар Уилям Харви (1578 - 1657).

Той създава цяла епоха във физиологията с откриването на големия кръг на кръвообращението. Харви написва книга (1628), в която отхвърля старата погрешна схема на Гален и застъпва научно-материалистическото схващане за кръвообращението.

През този период възниква и учението за дразнимост и възбудимост на тъканите. Установени са електрическите явления в животинските тъкани от италианеца Галвани. С това се поставя началото на електрофизиологията. В края на XVIII в. чешкият физиолог Прохаска описва в основни линии рефлексната дъга и въвежда термина рефлекс.

Рейтинг:

Отзиви

Коментирай
loading...